top of page

Kanker van de urineblaas

Blaaskanker staat als 4e op de lijst van de meest voorkomende kankergevallen bij mannen en bij vrouwen als 13e. Meer dan 330.000 nieuwe gevallen van blaaskanker worden jaarlijks over de hele wereld ontdekt. Circa 75% van deze gevallen is niet-spierinvasieve blaaskanker die zijn oorsprong in het blaasslijmvlies (urothelium). Dit type tumor is, ondanks behandeling, geneigd terug te keren, veelal als niet-spierinvasieve kanker.

Een tumor die dieper in de spierlaag van de urineblaas dringt wordt "invasieve" blaaskanker genoemd.    Aantal nieuwe gevallen per jaar:  

USA & Canada 76,749         

Europa 166,583         

Nederland  3000   

Gegevens van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) Symptomen van de ziekte

De symptomen van blaastumoren, die niet noodzakelijk merkbaar hoeven zijn, omvatten meestal:

- Aanwezigheid van zichtbaar bloed in de urine
- Bloedsporen in laboratoriumtests van de urine
- Drang (onvermogen om het urineren uit te stellen) en toegenomen frequentie (vaak urineren)
- Ongemak tijdens het urineren

 

Deze symptomen kunnen ook bij andere, niet-kwaadaardige ziekten optreden: bijvoorbeeld infectie van de urinewegen, blaasstenen of goedaardige tumoren (die heel zeldzaam zijn). Alleen een arts kan de betekenis van de symptomen goed interpreteren. Het bemerken van een van de symptomen is dus reden om naar de (huis-)arts te gaan. Deze kan zo nodig doorverwijzen naar de uroloog (de medisch specialist van nieren en blaas).

DIAGNOSIS & TREATMENT

Diagnose & conventionele behandelingen

Naar aanleiding van de symptomen, verzamelt de uroloog algemene gegevens over de gezondheid van de patiënt en voert hij/ zij een lichamelijk onderzoek uit. Om een blaastumor vast te stellen is in de regel een onderzoek nodig waarbij de arts direct in de urineblaas kan kijken; dit onderzoek heet een cystoscopie. Het kan polikinisch gebeuren met een verdovende gel in de urethra (plasbuis). Ook kan urine worden onderzocht op de aanwezigheid van afwijkende, mogelijk kwaadaardige cellen (urinecytologie).
Als het onderzoek een tumor doet vermoeden, volgt een chirurgische verwijdering, een zogenaamde Trans Urethrale Resectie van de blaasTumor (TURT). Hiermee wordt weefsel verkregen voor onderzoek om de aard van de tumor te weten te komen en de mate waarin hij in de diepte van de blaaswand is gedrongen (het stadium).
Deze ingreep dient niet alleen als onderzoek maar vormt ook een ondedeel van de behandeling: hieop komen we later terug.
De arts kan daarnaast ook andere onderzoeken voorstellen, onder meer beeldvormingsonderzoeken als CT, MRI, echo-onderzoek of een röntgenonderzoek van de urinewegen (IVP).

   Voorbereiding op de behandeling   

Als u geconfronteerd wordt met de ziekte oppervlakkige blaaskanker mag u verwachten als volwaardige partner beschouwd te worden in de beslissingen over de behandeling. Maar daarvoor is het van belang goed
geïnformeerd te zijn. Er is veel informatie beschikbaar over blaastumoren en de behandelingsmogelijkheden. Deze folder is daar een voorbeeld van, maar wij raden u aan ook uw arts naar informatie te vragen.
Het is normaal dat men zich in deze situatie bang en gespannen voelt, en de steun van familie en dierbaren is dan erg belangrijk. Samen met hen kunt u een lijstje maakt van alle vragen die u bezighouden voordat u
opnieuw met de arts praat. U kunt zich daarnaast laten vergezellen door een dierbare tijdens het bezoek aan uw arts.

   Behandelingsmethoden

De behandeling van blaastumoren omvat twee delen:
a. De volledige chirurgische verwijdering van de tumor of tumoren (TURT) onder gedeeltelijke of algehele verdoving. Dit gebeurt via de urethra (plasbuis). In geval van een groot aantal poliepen moet de arts misschien meerdere operaties uitvoeren om alle tumoren te verwijderen. Direct na de operatie wordt , afhankelijk van de bevindingen, voorgesteld een eenmalige spoeling met een celdodende (chemotherapeutische) stof te geven, om tumorcellen die tijdens de operatie mogelijk niet zijn verwijderd of die een sterk kwaadaardig potentieel hebben te vernietigen.
b. Nadat het type van de tumor en de kans op herhaling bepaald zijn, wordt bepaald of een aanvullende behandeling nodig is  om de kans op herhaling te verkleinen door de blaas te spoelen met chemotherapeutische
of biologisch actieve middelen (instillatie of blaasspoeling).

 

 

Chemotherapeutische blaasspoelingen zijn middelen die ter plaatse (in de blaas) beginnende kankercellen kunnen doden. Biologisch actieve middelen, zoals BCG (een middel wat gebruik maakt van een  tuberculosevaccin) zijn bedoeld om een lichaamseigen reactie van het blaasslijmvlies uit te lokken die beginnende tumorcellen zal vernietigen.

De arts bepaalt het type van behandeling op basis van de gegevens over de tumor samen met de toestand van de patiënt. Indien er verscheidene behandelingsopties zijn, maakt de arts samen met de patiënt een keuze.
Ondanks het toepassen van deze aanvullende behandelingen is het percentage van opnieuw ontstaan van blaastumoren die dan soms ook erger kunnen zijn bij enkele groepen patiënten groot.
Daarom wordt steeds gezocht naar verbeteringen van de aanvullende behandeling met blaasspoelingen.

De Synergo® Behandeling: RFA/MWA Hyperthermie In Combinatie met Chemotherapie

SYNERGO THERAPY

In weerwil van de verscheidenheid in de huidig gebruikte behandelingen, is het percentage van het risico op herhalingen van de tumor of vordering van de ziekte bij patiënten met blaaskanker middelhoog tot hoog.
De technologie van Synergo® combineert een plaatselijke radiofrequentie ( microgolf ) hyperthermie (verhitting) van de blaaswand met het gelijktijdig spoelen van de urineblaas met een chemotherapeutisch geneesmiddel. 
De RF en chemotherapie worden lokaal toegediend met een speciale unieke transurthrale RF-ablatie applicator, voorzien van een geminiaturiseerde antenne en vijf thermometers, ondergebracht in een foleycatheter van silicone. De applicator wordt via de urethra in de urineblaas aangebracht. Alle behandelgegevens worden door de Synergo-computer verwerkt en gecontroleerd, zodat de temperatuur van de blaasweefsels tijdens de behandeling constant en stabiel blijft (ongeveer 42 graden celsius).

   De Synergo transurethrale RF-applicator heeft drie belangrijke functies:  

  • Radiofrequentiebestraling (lokaal, niet-ioniserend) van de blaaswand, die ook gelijkmatig wordt verwarmd door middel van een kleine RF-zendantenne.

  • Controle van de temperatuur door middel van gevoelige warmtesensoren, op verscheidene punten van de blaaswand.

  • Circulatie van het buiten de blaas weer afgekoelde geneesmiddel in en uit de blaas.

Het gebruik het Synergo RF-apparaat  is in 2001 door de Europese Normencommissie (CE) goedgekeurd. De technologie wordt met succes toegepast in toonaangevende medische centra in Europa. Tot nu toe zijn duizenden patiënten over de hele wereld met Synergo behandeld en vele onderzoeken (waaronder ook gerandomiseerde onderzoeken) zijn door de jaren heen uitgevoerd. De Synergo technologie is als veilig en effectief bevestigd in vele onderzoeken van routinebehandelingen en klinische proeven die sinds 1991 gepubliceerd zijn. 

 De behandeling met Synergo omvat twee indicaties (beide voor tumors met een middelmatige tot hoge kans op herhaling):  

a. Behandeling voor de preventie van de herhaling van de tumor (profylaxe behandeling).
Voor patiënten bij wie de tumor chirurgisch (TURBT) of d.m.v. laser bestraling (TUF) volledig is verwijderd.

b. Behandeling voor de verwijdering van de tumor (ablatie).                        
Voor patiënten met een sterk ontwikkelde tumor of uitgebreide kwaadaardige zones in de urineblaas, die moeilijk in één operatie te verwijderen zijn, voor patiënten met vaak herhalende tumoren en voor patiënten voor wie een operatie zeer riskant kan zijn. 

In beide benaderingen ontvangt de patiënt een reeks wekelijkse en later maandelijkse behandelingen van één uur zonder narcose. De behandeling wordt uitgevoerd door opgeleid personeel in een dagkliniek met het Synergo-systeem. Men zal met behulp van een pijnstillende gel een catheter in uw urineblaas inbrengen.Na de wekelijkse behandelingen, worden de behandelingen iedere 6-8 weken gegeven. De behandelingen worden poliklinisch gegeven. Na elke behandeling kan de patiënt/e zijn/haar normale activiteiten onmiddellijk hernemen. De bijwerkingen van de behandelingen zijn meestal licht en tijdelijk ( plaatselijke pijn, brandend gevoel tijdens het urineren, drang en frequentie van het urineren ) en verdwijnen meestal binnen de 48-72 uren na de behandeling; ze houden geen gevaar in voor de patiënt.

   Controle van de patiënt  

Tijdens en na de behandeling blijft men de patiënt zorgvuldig medisch controleren met regelmatige cystoscopieen (blaaskijkonderzoek) de situatie.
Dit is nodig om een eventuele terugkeer van de ziekte zo snel mogelijk op te sporen. In het begin is de frequentie van de controles hoog (om de drie maanden), later worden ze meer gespreid, volgens het oordeel van de arts.

Vrijtekeningsbeding

De informatie op deze website is niet bedoeld om een volledige beschrijving van uw conditie weer te geven en moet slechts gezien worden als een aanvulling op de informatie die u van uw arts ontvangen heeft. De informatie op deze website vervangt het deskundige advies van de behandelende arts niet. Ze is bedoeld om de patiënten te informeren en de dialoog tussen arts en patiënt dus te bevorderen.

Hoewel klinische studies de effectiviteit van het Synergo® System voor de behandeling van niet-spierinvasieve blaaskanker staven, kunnen de resultaten variëren. Het resultaat is niet gegarandeerd. Bespreek de behandelopties met uw arts voor u beslist. Als u de risico's van elke behandeling begrijpt, kunt u de beste beslissing nemen voor uw individuele situatie. De Synergo-behandeling is niet noodzakelijk voor elke persoon geschikt. Het is mogelijk dat ze niet van toepassing is op uw toestand. Vraag uw arts altijd naar alle behandelopties, hun risico's en hun voordelen. Alleen uw arts kan bepalen of Synergo geschikt is voor uw situatie. 

Legal Disclaimer

DISCLAIMER
Synergo transurethrale RF-applicator ingebracht door de plasbuis

Synergo transurethrale RF-applicator ingebracht door de plasbuis

Synergo transurethrale RF-applicator in de blaas.

Synergo transurethrale RF-applicator in de blaas. Radiofrequentiebestraling van de blaaswand, die ook gelijkmatig wordt verwarmd door middel van een kleine RF-zendantenne ((hyperthermie). Circulatie van het buiten de blaas weer afgekoelde geneesmiddel in en uit de blaas.

bottom of page