top of page

SYSTÉM SYNERGO

Intravezikální, radiofrekvenčně indukovaná chemohypertermie v léčbě svalovinu neinfiltrujících nádorů močového měchýře

Léčba Synergo je určena k léčbě svalovinu neinfiltrujícího karcinomu močového měchýře. Léčba kombinuje lokální ozáření stěny močového měchýře pomocí rádiových vln (RF) se současnou instilací chlazeného chemoterapeutika do močového měchýře. Důsledkem kombinace těchto dvou známých způsobů protinádorové léčby je synergicko-terapeutický efekt, jenž je účinnější než pouhý součet účinků hypertermie a léčby chemoterapeutiky aplikovaných jednotlivě. Během léčby je do močového měchýře přes močovou trubici aplikován katétr s miniaturizovanou anténou a teplotními čidly. Na konci léčby bude katétr vytažen.
Synergo léčba se provádí v urologické ambulanci nebo na oddělení denního stacionáře vyškoleným zdravotnickým personálem a trvá asi hodinu. 

Synergo® System je lékařské počítačem ovládané zařízení obsahující intravezikální irigační jednotku v kombinovaci s jednotkou generující energii. Systém obsahuje RF generátor, který emituje radiofrekvenční energii o 915 MHz, dále cirkulační lékovou jednotku a mikroprocesor s příslušným softwarem.
Irigační systém se skládá z jednorázově použitelného hadicového vedení a katétrového aplikátoru systému. Energetická jednotka je tvořena generátorem rádiových frekvencí (RF) a anténou. Léčba spočívá v intravezikální instilaci chemoterapeutik v součinnosti s hypertermií stěny močového měchýře vyvolanou emisí RF energie.
Teplota stěny močového měchýře je monitorována vnitřními termočlánky. Kombinace hardwaru a softwaru pracujícím v reálném čase reguluje provoz a zobrazuje zpracovaná data na monitoru. Roztok účinné látky se chladí pomocí tepelného výměníku a průběžně cirkuluje v uzavřeném okruhu.
Uživatelské rozhraní se skládá z počítače, monitoru s dotykovou obrazovkou, klávesnice a čtečky čárového kódu. Příslušný software sleduje a zaznamenává parametry léčby během aktuálního sezení a poskytuje uživatelské rozhraní, které okamžitě upozorní uživatele, pokud parametry přesáhnou bezpečné hodnoty.
Pro lékovou intravezikální instilaci se používá trojcestný silikonový transuretrální katétr Foley. Obsahuje termočlánky pro monitorování teploty stěny močového měchýře a RF anténu, jež vyzařuje radiofrekvenční energii ke stěnám močového měchýře a tím je ohřívá na požadovanou teplotu.

Systém Synergo

MECHANISMY ÚČINKU HYPERTERMIE (HT) A RADIOFREKVENČNÍ ENERGIE (RF)

Synergo for the treatment of non-muscle invasive bladder cancer
Synergo catheter: RF, chemo and hyperthermia

Synergism of local radiofrequency (RF) bladder tissue radiation and instillation of cooled chemotherapy, for patient comfort, protection of the (prostatic) urethra and drug stability.

Accurate real time temperatures are measured and monitored in 5 sites; 3 temperature readings on bladder walls and 2 lower temp. readings in the urethra.

This trimodality of RF, chemo and tissue thermal elevation, is the winning combination for treating non-muscle invasive bladder cancer.

The local, non-ionising, RF radiation also increases inter and intracellular drug mobility and cell uptake by selectively microporing cancer cell membranes, detaching the adhesion between cancer cells, and by charging the drug molecules with the generated 'Foucault' currents resulting in an active diffusion.

Bladder cancer treatment: Synergo local, non-ionising, RF radiation in combination with chemtherapy

Vyloučení odpovědnosti

Výše uvedené informace nemají obsahovat úplný a kompletní popis vašeho stavu a měly by být považovány pouze za doplněk informací poskytnutých vaším lékařem. Výše uvedené informace nenahrazují odborné lékařské poradenství a mají podpořit, nikoli nahradit diskusi mezi Vámi a vaším lékařem. Přestože klinické studie podporují bezpečnost a účinnost systému Synergo při použití v léčbě neinvazivního karcinomu močového měchýře, výsledky se mohou lišit. Neexistují žádné záruky výsledku. Než se rozhodnete o možnostech léčby, poraďte se o nich se svým lékařem. Pochopení rizik jednotlivých léčebných postupů Vám pomůže učinit nejlepší rozhodnutí pro vaši individuální situaci. Léčba Synergo nemusí být vhodná pro každého jedince; nemusí být použitelná pro váš stav. Vždy se ptejte svého lékaře na všechny možnosti léčby, jakož i na jejich rizika a přínosy. Pouze Váš lékař může určit, zda je léčba přípravkem Synergo pro Vaši situaci vhodná. Uvedené informace nenahrazují dobrou radu ošetřujícího lékaře. Jejím účelem je poskytnout pacientům dostupné informace a zefektivnit tak dialog mezi lékařem a pacientem

bottom of page