top of page

FAQ

Can Synergo help with your type of bladder cancer?

The Synergo system is indicated for Non-muscle Invasive Bladder Cancer (NMIBC), also known as Superficial Transitional Cell Carcinoma of the Urinary Bladder. The tumor is defined "superficial" as long as it is limited to the very internal layers of the bladder (those in direct contact with the urine).
Your urologist should decide if your specific case is eligible for Synergo treatment after performing the necessary tests of your urinary organs including your bladder.

How is the treatment performed?

The treating staff will instruct you how to prepare for the treatment. The treatment itself is performed in a urological clinic or in the day hospital department by trained medical personnel, and lasts about an hour.

How many treatment-sessions will I get?

The number of treatment instillations required and their frequency will be given to you by the treating urologist.

How does the treatment work?

The Synergo treatment combines local non-ionizing radiation of the bladder walls using radio waves (RF) with simultaneous bladder instillation with cooled chemotherapy. During the treatment you will lie on your back for the entire session. A catheter carrying a miniaturized antenna and thermometers is inserted through your urethra to the bladder with the aid of anesthetic gel, and will be connected to the Synergo device.
The chemotherapy substance will also be injected through the same applicator into the bladder. The Synergo device will be activated and will transmit radio waves (RF energy) to the bladder walls, while cooling and circulating the chemotherapy from the bladder, to the device and back. At the end of the treatment, your bladder will be emptied from liquids and the catheter will be removed.

Is there any discomfort during or after treatment?

During the treatment, local side effects may appear that may include:

• Local pain and discomfort,
• Contraction of the bladder,
• Sensitivity (allergy) to the chemotherapy agent.

You can return to your daily routine and normal activities after each treatment.
Urinary frequency, burning, local irritation and a little blood will sometimes appear. If these signs appear after the treatment and do not pass after two days, you should inform the medical staff.

The medical staff will give you full instructions before and following treatment.

Are there any health precautions during treatment period?

It is recommended to refrain from excessive fluid intake before the treatment.
After treatment session completion it is advocated to drink a lot, wash thoroughly with water hands and intimate sites after urination and use condom during sexual intercourse for 24-48 hours.

Vyloučení odpovědnosti

Výše uvedené informace nemají obsahovat úplný a kompletní popis vašeho stavu a měly by být považovány pouze za doplněk informací poskytnutých vaším lékařem. Výše uvedené informace nenahrazují odborné lékařské poradenství a mají podpořit, nikoli nahradit diskusi mezi Vámi a vaším lékařem. Přestože klinické studie podporují bezpečnost a účinnost systému Synergo při použití v léčbě neinvazivního karcinomu močového měchýře, výsledky se mohou lišit. Neexistují žádné záruky výsledku. Než se rozhodnete o možnostech léčby, poraďte se o nich se svým lékařem. Pochopení rizik jednotlivých léčebných postupů Vám pomůže učinit nejlepší rozhodnutí pro vaši individuální situaci. Léčba Synergo nemusí být vhodná pro každého jedince; nemusí být použitelná pro váš stav. Vždy se ptejte svého lékaře na všechny možnosti léčby, jakož i na jejich rizika a přínosy. Pouze Váš lékař může určit, zda je léčba přípravkem Synergo pro Vaši situaci vhodná. Uvedené informace nenahrazují dobrou radu ošetřujícího lékaře. Jejím účelem je poskytnout pacientům dostupné informace a zefektivnit tak dialog mezi lékařem a pacientem

DISCLAIMER
bottom of page