top of page

SYNERGO® TEKNOLOJİSİ 
KASA İNVAZE OLMAYAN MESANE KANSERİ TEDAVİSİNDE İNTRAVEZİKAL MİKRODALGA (RF) KAYNAKLI TERMOKEMOTERAPİ

Synergo RF

Synergo®, kasa invaze olmayan mesane kanseri (KİOMK) tedavisi için minimal invazif ileri bir teknolojidir. Tedavi, kemoterapi instilasyonu sırasında mesane dokusuna kontrollü bir şekilde RF radyasyonu (iyonize olmayan mikrodalga radyasyonu) verilmesini temel alır. Hasta, anesteziye ihtiyaç duyulmadan bir dizi haftalık birer saatlik seanslarda ayakta tedavi edilir.

Synergo® Sistemi, bilgisayar kontrollü enerji sevk eden bir ünite ile kombine intravezikal bir yıkama cihazıdır. Sistem 915 MHz (mikrodalga elektromanyetizmasının alt sınırı) radyofrekans enerjisi veren bir RF jeneratörü, bir ilaç sirkülasyon birimi ve uygulamaya özgü yazılımıyla bir mikro işlemci içerir.

Kullanıcı arayüzü, dokunmatik bir bilgisayar ekranı ve barkod okuyucu ihtiva eder. Yazılım, tedavi seansları sırasındaki gerçek zamanlı tedavi parametrelerini takip eder ve kaydeder.

Synergo® transüretral RF ablasyon aplikatörü ilacın intravezikal instilasyonu için kullanır. Aplikatör, mesane duvarına ışın veren küçültülmüş entegre bir RF anteni ve tedavi sırasında mesane dokusunun ısısını takip eden 5 adet ısı ölçer (minyatür termometre) ihtiva eder.

Synergo® kullanımı Avrupa Standardizasyon Otoriteleri (CE) tarafından 2001 yılında onaylanmıştır. O tarihten itibaren, tedavi önde gelen tıbbi merkezlerde uygulanmaya başlamıştır. Bu zaman kadar dünya çapında binlerce hasta Synergo® ile tedavi olmuş ve randomize çalışmalar dahil pek çok çalışma yapılmıştır. 1995’ten beri yayınlanmakta olan sayısız rutin tedavi çalışmasında ve klinik çalışmalarda Synergo® teknolojisinin kasa invaze olmayan mesane kanseri tedavisinde güvenli ve etkili olduğu kanıtlanmıştır.

EAU 2018 REHBERİ

SYNERGO (RF/MW) TEKNOLOJİSİ, KASA İNVAZE OLMAYAN MESANE KANSERİ TEDAVİSİ İÇİN AVRUPA ÜROLOJİ DERNEĞİ REHBERİNDE YER ALDI.

DOKU RADYOFREKANSI VE KEMOTERAPİ SİNERJİSİ

Hasta konforu, (prostatik) üretranın korunması ve ilaç stabilitesinin sağlanması için lokal radyofrekans (RF) mesane dokusu radyasyonu ve soğutulmuş kemoterapi instilasyonu sinerjisi.Hasta konforu, (prostatik) üretranın korunması ve ilaç stabilitesinin sağlanması için lokal radyofrekans (RF) mesane dokusu radyasyonu ve soğutulmuş kemoterapi instilasyonu sinerjisi.

Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanseri (KIOMK)

Lokal, iyonlaştırıcı olmayan RF radyasyonu ayrıca, kanser hücresi zarlarını seçici bir şekilde mikroporize edip kanser hücreleri arasındaki adezyonu çözerek ve üretilen "Foucault" akımları ile ilaç moleküllerini yükleyip etkin bir difüzyona neden olarak hücresel alımı (cell uptake) ve hücrelerarası ve hücreiçi ilaç mobilizasyonunu artırır.

MESANE KANSERİ

Doğru gerçek zamanlı sıcaklıklar 5 yerde ölçülür ve takip edilir; 3 sıcaklık ölçümü mesane duvarında ve 2 düşük sıcaklık ölçümü üretreda.

RF, kemo ve doku ısıl yükselmesinden oluşan üçlü yaklaşım kasa invaze olmayan mesane kanseri tedavisinde başarılı kombinasyondur.

Synergo® transüretral RF aplikatörü
bottom of page