top of page
MESANE KANSERI

MESANE KANSERİ VE HASTALIĞIN BELİRTİLERİ

Senior%2520couple%2520hugging_edited_edi

Mesane kanseri, erkekler arasında en yaygın 4. ve kadınlarda 13. sıradaki kanser türüdür. Her yıl dünya genelinde yaklaşık 330.000 yeni mesane kanseri vakası teşhis edilmektedir. Bu vakaların yaklaşık %75'i mesane duvarı yüzeyinde (urothelium) bulunan kasa invaze olmayan bir hastalıktır. Bu tip tümör, tedaviye rağmen, çoğunlukla kasa invaze olmayan kanser olarak nüks etme eğilimindedir. Daha derine, idrar kesesinin kas katmanına nüfuz eden tümöre “invaziv” mesane kanseri denir.   Her yıl yeni vaka sayısı 

ABD ve Kanada 76,749

Avrupa 166,583

Japonya 22,042

Birleşik Krallık 10,399

      

Veriler, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşik Krallık (UK) Kanser Araştırmaları 2011 değerdirmesinden alınmıştır.

Mesane kanseri belirtileri, her zaman belirgin olmamakla birlikte, genel olarak şunları içerir:

  • İdrarda kan görülmesi (hematüri); kanlı idrar yapma sırasında genellikle ağrı duyulmaz.

  • İdrar tahlilinde idrarda kan bulunması

  • Sıkışıklık (idrar yapmayı erteleyememe) ve sıklık (sık sık idrar yapma)

  • İdrar yaparken zorlanma ya da ağrı duyma

Bu belirtiler idrar yolu enfeksiyonu, böbrek taşı, iyi huylu tümörler ve benzerleri gibi başka bazı kötü huylu olmayan hastalıklarda da görülebilir. Bu belirtilerin tam olarak ne anlama geldiğini ancak bir doktor yorumlayabilir; dolayısıyla, bu belirtilerden herhangi biri görüldüğünde doktora başvurmak gerekir.

 

TANI VE TEDAVI SEÇENEKLERI

MESANE KANSERİ TANI VE TEDAVI SEÇENEKLERI

Belirtilerin nedenini belirlemek için, doktor hastanın sağlıyla ilgili genel bilgileri alır ve fiziksel olarak muayene eder. Daha sonra, muayene sırasında mesane içinin doğrudan görülmesini sağlayan sistoskopi denen bir alet kullanabilir. Bu işlem sırasında, mikroskop altında incelenmek üzere mesane duvarından doku örnekleri alınması (biopsi) mümkündür. Sistoskopi sırasında tümörden şüphelenilmesi durumunda, genellikle Transüretral Rezeksiyon (TUR) olarak bilinen cerrahi bir çıkarma işlemi gerçekleştirilir. Doku örneği, tümörün karakterize edilmesi (derece) ve mesane duvarına ne kadar nüfuz ettiğinin (evre) anlaşılması için gereklidir.

Doktor, daha sonra, gerekli gördüğü takdirde hastayı ileri tıbbi tetkiklere yönlendirebilir.

   Tedaviye hazırlık  

Hastalar genellikle klinik karar alma sürecine aktif olarak dahil olmayı tercih eder. Mesane kanseri ve farklı tedavi seçenekleri hakkında birçok bilgi mevcuttur. Hastaların tıbbi personele danışmaları ve tüm ilgili bilgileri talep etmeleri önerilir. Bu durumda endişe ve gerginlik duyguları normaldir ve aile desteği çok önemlidir. Doktorunuza bildirmeden önce sizi rahatsız eden tüm soruların yazılı bir listesini hazırlamanız ve bir aile üyesinin ziyaret sırasında size eşlik etmesi önerilir.

   Tedavi yöntemleri

Kasa invaze olmayan mesane kanserlerinin tedavisinde iki ana aşama vardır:

a) Tümörün cerrahi olarak çıkarılması (TUR için yukarıdaki Tanı bölümüne bakınız). Bu işlem, karın boşluğunun açılmasına gerek olmadan üretradan kısmi ya da genel anestezi altında yapılmaktadır. Çok sayıda tümör olması durumunda, doktor art arda TUR işlemleri ya da kapsamlı bir ameliyat yapmak zorunda kalabilir. Bazı durumlarda, özellikle tümör kas tabakasına ilerlemişse, mesanenin kısmen ya da tamamen (radikal de denir) alınması gerekir (mesanenin alınmasına sistektomi denir). Bu durumda idrar atılması için alternatif bir yol oluşturulur.

b) Tümör tipi tespit edilip nüksetme ve ilerleme riski değerlendirildikten sonra genellikle koruyucu tedaviye başlanır; bunun için mesane çeşitli kemoterapötik ya da biyolojik ajanlarla yıkanır (mesane instillasyonları, intravezikal tedavi de denir). Kemoterapötik ajanlarla yıkamanın amacı, ameliyat sırasında çıkarılamamış ya da yüksek bir kötücül potansiyele sahip kanser hücrelerinin yok edilmesidir. BCG (zayıflatılmış canlı tüberküloz bakterisi) gibi ya da başka bazı biyolojik ajanlarla yıkamanın amacı ise kanser hücrelerinin yok edilmesine yardımcı olmak için mesanede bir bağışıklık tepkisi yaratmaktır.

Hastanın durumunu ve tümörün niteliğini temel alarak doktor, bir tedavi biçimini ya da tedavilerin bir birleşimini önerecektir. En uygun tedavi kararı, sonuçları ve başarı şansı doktor ve sağlık ekibi tarafından açıklanacaktır.

SYNERGO® TEDAVISI

SYNERGO® TEDAVİSİ: LOKAL MİKRODALGA (RF) KAYNAKLI HİPERTERMİ VE KEMOTERAPİ

Synergo cihazı, lokal radyofrekans (mikrodalga), mesane duvarının doku ısıl yükselmesi (ısıtma) ve eş zamanlı olarak soğutulmuş kemoterapötik ilaçla idrar kesesinin yıkanmasını (termokemoterapi) kombine eder.

RF ve kemoterapi, tümü silikon bir foley kateterin içine monte edilmiş minyatür bir anten ve beş termometre ile donatılmış özel benzersiz bir transüretral RF ablasyon aplikatörü ile lokal olarak uygulanır. Aplikatör idrar kesesi içine idrar yolundan yerleştirilir. Tüm tedavi verileri Synergo bilgisayarı tarafından işlenir ve izlenir, böylece mesane dokusu sıcaklıkları tedavi boyunca (42 derece Santigrat civarında) sabit ve istikrarlı kalır.

   Synergo® transüretral RF aplikatörü üç ana işlev gerçekleştirir

  • Radyofrekans (RF) yayan küçük bir anten marifetiyle mesane duvarının (lokal, iyonlaştırıcı olmayan) radyasyona maruz bırakılması, aynı zamanda homojen bir şekilde ısıtılması

  • Mesane duvarı ve idrar yolu üzerinde farklı noktalarda bulunan duyarlı ısılçiftler (termometreler) yardımıyla sıcaklığın gözlemlenmesi

  • Soğutulmuş kemoterapötik ilacın mesanenin içine ve dışına doğru devridaim yaptırılması

Synergo RF cihazının kullanımı, 2001 yılında Avrupa Standart Otoriteleri (CE) tarafından onaylandı. O zamandan beri tedavi birçok önde gelen tıp merkezinde uygulandı. Bugüne kadar, dünya çapında binlerce hasta Synergo ile tedavi edildi ve yıllar boyunca birçok çalışma (randomize çalışmalar dahil) yapıldı. Synergo teknolojisinin, 1995'ten beri yayınlanan çok sayıda rutin tedavi çalışmaları ve klinik çalışmalarda güvenli ve etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Kasa invaze olmayan mesane kanserinin Synergo ile tedavisi için iki endikasyon vardır (hem orta hem de yüksek riskli nüks eden NMIBC tümörleri için):

a. Tümör nüksünün önlenmesi için Synergo RF tedavisi (profilaktik tedavi). Cerrahi olarak (TURBT) veya lazer ile yakılarak (TUF) tümörü tamamen çıkarılan hastalar için.

b. Tümörün yok edilmesi için Synergo RF tedavisi (ablasyon tedavisi). Mesane içinde yaygın tümörlü veya büyük malign bölgeler olan, tek bir cerrahi prosedürde çıkarılması zor tümörlere sahip, çok sık tekrarlayan tümörlerden muzdarip hastalar ve yüksek ameliyat riski taşıyan hastalar için.

Her iki tedavi yaklaşımında da hasta, anesteziye gerek olmadan haftada bir saatlik bir dizi tedavi ile tedavi edilir. Haftalık seanslardan sonra, her 6-8 haftada bir tedaviye devam edilir. Tedaviler ayaktan tedavi (günübirlik) olarak verilir ve hasta hemen ardından günlük aktivitelerine geri döner. Tedavilerin yan etkileri genellikle hafiftir ve geçicidir (lokal ağrı, idrar yaparken yanma hissi, sıkışıklık ve sıklıkla idrara çıkma) ve genellikle işlemden sonra 48-72 saat içinde hastaya herhangi bir tehlike oluşturmadan kaybolur.

   Hasta takibi 

Mesane kanseri tedavisinin takibinde gerekli testler ve düzenli takip sistoskopileriyle, hasta sürekli yakın gözlem altındadır. Herhangi bir hastalık nüksünün mümkün olduğu kadar erken tespit edilmesini sağlamak için hastaların önerilen takip programına uyması esastır. 

Yasal sorumluluk sınır

Yukarıdaki bilgiler durumunuzun tam ve eksiksiz bir tanımını içermeyi amaçlamamaktadır ve yalnızca doktorunuz tarafından sağlanan bilgilere ek olarak görülmelidir. Yukarıda belirtilenler, profesyonel tıbbi tavsiyenin yerine geçmez ve doktorunuzla yaptığınız görüşmelerin yerini almaz ama destekler. Klinik çalışmalar, kasa invaze olmayan mesane kanseri tedavisinde kullanıldığında Synergo® Sisteminin güvenliğini ve etkililiğini desteklemekle birlikte, sonuçlar farklılık gösterebilir. Sonuçlarla ilgili hiçbir garanti verilemez. Tedavi seçeneklerine karar vermeden önce, bunları doktorunuzla değerlendirin. Bir tedavinin risklerinin anlaşılması kişisel durumunuz için en iyi kararı verebilmenize yardımcı olur. Synergo tedavisi her birey için uygun olmayabilir; sizin koşullarınızda uygulanamayabilir. Doktorunuza tüm tedavi seçeneklerini olduğu kadar risklerini ve yararlarını da daima sorun. Sizin durumunuza Synergo tedavisinin uygun olup olmadığını ancak doktorunuz belirleyebilir. Sunulan bilgiler, uzman doktorun önerilerinin yerine geçmez. Burada amaçlanan, hastalara uygun olan bilgilerin verilmesiyle hekim-hasta diyaloğunu daha etkin hale getirmektir.

Synergo® Kasa İnvazif Olmayan Mesane Kanseri Tedavisi İçin Radyofrekans Kaynaklı Termo-kemoterapi Uygulaması

bottom of page